Privacyverklaring

Privacyverklaring Rigi eyewear

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet in een privacyverklaring uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan. Hieronder volgt de privacyverklaring van Rigi eyewear:

Rigi eyewear verzamelt van haar klanten de volgende gegevens:

  • Naam
  • Woonplaats
  • e-mailadres
  • Geboortedatum
  • M/V.
  • Gegevens van de Refractie (oogmeting)
  • Eventuele medische informatie t.a.v. oogaandoeningen

Deze gegevens worden verzameld omdat dit nodig is om een zo goed mogelijk product te leveren.

De persoonsgegevens zijn alleen in te zien door medewerkers van Rigi eyewear. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na afzonderlijke en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).

De gegevensdragers, waarop de persoonsgegevens zijn opgeslagen, is goed beveiligd (met anti-virussoftware en een wachtwoord). De data worden niet online bewaard. Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgeraakte USB stick of een gestolen of gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de persoon klant van Rigi eyewear is. Bij het niet meer aankopen van producten binnen een termijn van 4 jaar worden alle gegevens van de klant verwijderd.

Alle klanten van Rigi eyewear kunnen inzage krijgen in de gegevens die Rigi eyewear   van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.

Alle klanten zullen bij de aankoop van producten, waarbij de vastlegging van persoonsgegevens nodig is, akkoord moeten gaan met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van Rigi eyewear. Rigi eyewear gebruikt hiervoor een formulier welke dient als opname van de persoonsgegevens, refractiegegevens, keuze montuur en glazen en de afgesproken prijs. Voor akkoord moet de klant het formulier ondertekenen.

Versie 24 mei 2018